Из историята на Австрийско-българските отношения

ДОГОВОРИ, КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ МЕЖДУ АВСТРИЯ И БЪЛГАРИЯ (1945-1989)

 • На 7 март 1947 г. са възобновени официално дипломатическите отношения между Австрия и България
 • На 26 юли 1947 г. в София е подписана първата следвоенна българо-австрийска търговска спогодба
 • През 1948 г. е подписана втора спогодба за взаимен стокообмен между двете държави.
 • На 10 март 1955 г. е подписана спогодба между България и Австрия относно регулирането на корабоплаването по река Дунав
 • На 18 декември 1959 г. е подписана спогодба за международен превоз на товари между Народна република България и Република Австрия
 • Във Виена на 2 април 1963 г. е подписан договор между Народна република България и Република Австрия за уреждане на открити финансови въпроси. (Чрез него София се задължава да заплати на 38 кредитори от Австрия обезщетение от 350 000 долара за загубата на имуществените ценности в България след края на Втората световна война).
 • През април 1963 г. е сключена нова двустранна спогодба за взаимен стокообмен между Народна република България и Република Австрия

По време на посещението на австрийския външен министър Бруно Крайски в София през 1965 г. са подписани няколко спогодби и договори между Народна република България и Република Австрия:

 • Договор за правни връзки и правна помощ
 • Спогодба за социално осигуряване и ветеринарна конвенция
 • Програма за културен, научен и технически обмен, с която се урежда обмена на студенти и изграждането на лекторат по български език към университета в Грац)
 • На 21 април 1967 е сключена спогодба между Народна република България и Република Австрия за премахване на визовия режим
 • На 20 октомври 1967 г. е подписан договор за правна помощ между Народна република България и Република Австрия
 • На 27 октомври 1967 г. в София е подписана спогодба за данъчно третиране на трансграничния пътнически и товарен трафик между Народна република България и Република Австрия
 • На 6 май 1968 г. е сключена спогодба за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество, както и Споразумение между правителството на Народна република България и федералното правителство на Република Австрия.
 • На 9 май 1968 г. във Виена е подписана спогодба между Народна република България и Република Австрияза предоставяне на преференциални мита.
 • На 27 май 1968 г. в София е подписана дългосрочна търговска спогодба между правителството на Народна република България и федералното правителство на Република Австрия.
 • Във Виена на 14 април 1969 г.е подписана спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно-техническо сътрудничество.
 • През 1970 г. е подписана спогодба между федералния министър на транспорта на Република Австрия и министъра на транспорта на Народна република България за превоз на пътници.
 • На 13 октомври 1971 г. е сключена двустранна спогодба между федералното правителство на Австрия и Народна република България за платежни операции.
 • На 22 февруари 1971 г. е сключена спогодба за сътрудничество в областта на туризма между Австрийското федерално правителство и правителството на Народна република България.
 • На 28 юни 1973 г. във Виена са подписани две спогодби между Република Австрия и Народна република България: за взаимно предоставяне на режим на най-облагодетелствана нация и дългосрочна спогодба за икономически отношения между двете държави
 • В София на 14 май 1975 г. е подписана Консулска конвенция между Народна република България и Република Австрия и спогодба за еквивалентност на свидетелствата за завършено средно образование между двете държави.
 • На 13 май 1976 г. във Виена е подписана спогодба за еквивалентност на университетите.
 • На 17 септември 1976 г. в София е сключена спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването между Народна република България и Република Австрия.
 • На 18 септември 1978 е подписан допълнителен протокол към спогодбата между Народна република България и Република Австрия за еквивалентност в университетския сектор (подписана на 13 май 1976 г. във Виена).
 • Във Виена на 3 юни 1982 г. е подписана Дългосрочна програма за разширяване и задълбочаване на икономическото, промишленото и научно-техническото сътрудничество между Република Австрия и Народна република България
 • На 6 юли 1982 г. е подписана спогодба между митническите служби на Република Австрия и Народна република България.

През 70-те и 80-те години на XX век договорна основа получава и сътрудничеството между български и австрийски изследователски, културни и спортни организации като се подписват следните спогодби:

 • между Дружество „Лудвиг Болцман“ и Медицинската академия (София) - 1973 г.
 • между Българската академия на науките и Австрийската академия на науките – 1977 г.
 • между Австрийския гимнастически спортен съюз и Българския съюз за физкултура и спорт – 1977 г.
 • между Дома на изкуството във Виена и Съюза на българските художници - 1981 г.
 • между Австрийското дружество за модерна музика и Съюза на българските композитори – 1982 г.

Български пълномощни министри и посланици във Австрия (1945-1989)

Владимир Тодоров Паскалев – легационен секретар, 1945-1947 г.

Йордан Димитров Божилов – пълномощен министър, 1947-1948 г.

Върбан Ангелов Попцветков – пълномощен министър, 1948-1950 г.

Никола Лазаров Разлогов – пълномощен министър, 1950-1954 г.

Върбан Ангелов Попцветков – пълномощен министър, 1954-1957 г.

Павел Вълчев Тагоров – пълномощен министър, 1957-1959 г.

Иван Петров Даскалов – пълномощен министър, 1959-1962 г.

Любен Георгиев Стоянов – пълномощен министър, 1962-1963 г.

Любен Георгиев Стоянов – посланик, 1963-1970 г.

Иван Стефанов Попов – посланик, 1970-1973 г.

Владимир Савов Гановски – посланик, 1974-1977 г.

Стоян Димитров Георгиев – посланик, 1977-1983 г.

Христо Пантелеев Дорчев – посланик, 1983-1988 г.

Атанас Георгиев Гинев – посланик, 1988-1989 г.

Тошко Илиев Тошков – посланик, 1989-1992 г.

Ръководители на австрийската дипломатическа мисия в България (1945-1989)

Феликс Орсини-Розенберг – пълномощен министър, 1947-1950 г.

Оскар Буди – временно управляващ мисията, 1950 г.

Оливие Ресегие – временно управляващ мисията, 1950-1953 г.

Адолф Хобел – временно управляващ мисията, 1954-1958 г.

Лудвиг Щайнер – временно управляващ мисията, 1958-1961 г.

Вилхелм Незбеда – пълномощен министър, 1962-1963 г.

Вилхелм Незбеда – посланик, 1963-1968 г.

Рудолф Крипл-Редлих – посланик, 1968-1972 г.

Артур Агстнер – посланик, 1972-1975 г.

Дитрих Буковски – посланик, 1975-1980 г.

Берта Браун – посланик, 1980-1985 г.

Аугуст Тартер – посланик, 1985-1987 г.

Манфред Кипах – посланик, 1988-1993 г.

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.