Документите

Публикувани документи и справочници

Консулски конвенции на Народна република България с други държави. София, 1987.

Международни отношения и външна политика на Народна република България. София, 1989.

Визови спогодби на Народна република България с други държави. София, 1987.

Съдебни, консулски и други договори на Народна република България. София, 1966.

Външна политика на Народна република България. Сборник с документи и материали. Т. 1-6. София, 1970-1988.

Тепавичаров, Хр., Матеева, М. Дипломатически отношения на България (1878-1988). София, 1989.

 

 

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.