Documents

Published documents and handbooks

Консулски конвенции на Народна република България с други държави. София, 1987.

Международни отношения и външна политика на Народна република България. София, 1989.

Визови спогодби на Народна република България с други държави. София, 1987.

Съдебни, консулски и други договори на Народна република България. София, 1966.

Външна политика на Народна република България. Сборник с документи и материали. Т. 1-6. София, 1970-1988.

Тепавичаров, Хр., Матеева, М. Дипломатически отношения на България (1878-1988). София, 1989.

 

 

Do you want to share your opinion with us?

Please, contact us or send a message.