Events

Семинар „Пътешествие в страната на архивите: из историята на двустранните отношения между Народна република България и Република Австрия“

1

На 13 юни 2023 г. в заседателната зала на Института по балканистика с Център по тракология при БАН се проведе семинар на тема: „Пътешествие в страната на архивите: из историята на двустранните отношения между Народна република България и Република Австрия“.

Събитието е в изпълнение на проект „Австрийско-български отношения през периода на Студената война“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ и Австрийското федерално министерство на науката, изследванията и икономиката, чрез Австрийската агенция за международно сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания. Като специален гост участва Нейно Превъзходителство посланика на Република Австрия Андреа Икич-Бьом.

Участниците във форума представиха своите проучвания, проведени в архивите на двете държави. В резултат от тези проучвания са открити интересни и неизвестни досега детайли от двустранните австрийско-български отношения от икономическата, културната и политическата сфера.

 

2 meeting

 

Семинар по проект „Австрийско-български отношения през Студената война“

1

На 25 май 2022 г. се проведе семинар по проект „Австрийско-български отношения през Студената война“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и Австрийското федерално министерство на науката, изследванията и икономиката, чрез Австрийската агенция за международно сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания.

Участниците във форума представиха предварителните резултати от проучванията си по темата на проекта и обсъдиха по-нататъшната си работа.

В работата на семинара се включиха членовете на двата екипа:

- от австрийска страна: доц. д-р Петер Ругенталер (координатор), д-р Максимилиан Граф и Анна Щайнер.,
- от българска страна: чл.-кор. проф. дин Александър Костов (координатор), проф. дюн Надя Бояджиева, д-р Бисер Банчев, гл. ас. д-р Димитър Добрев.,
В семинара взеха участие и външни за проекта учени – експерти, които са индивидуални партньори по него – проф. Марк Креймър (Харвардски университет – САЩ), проф. д-р Щефан Карнер (Институт „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните – Австрия), д-р Арно Вониш (университет в Грац – Австрия) и Дитер Бахер (Институт „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните – Австрия).

Участниците в семинара бяха приветствани от директора на ИБЦТ проф. д-р Румяна Прешленова.

По време на престоя си в България членовете на австрийския екип по проекта и техните колеги от ИБЦТ проведоха две работни срещи. Първата от тях беше с председателя на „Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ (КРДОПБГДСРСБНА) г-н Евтим Костадинов, на която присъства и Нейно Превъзходителство Андреа Вике - посланик на Австрия в Р България.

Втората среща беше с доц. д-р Михаил Груев - председател на Държавна агенция „Архиви“(ДАА). На нея той представи работата на лабораторията за реставриране и консервиране на документи и колекцията документи на еврейската общност в България.

В рамките на двете срещи бяха обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството между участниците в българо-австрийския проект и съответно ДАА и КРДОПБГДСРСБНА, което ще улесни реализирането на задачите на изследователите, свързани с подготовката и публикуването на колективна монография, основаваща се предимно на новоразкрити документи.

2 meeting

 

Do you want to share your opinion with us?

Please, contact us or send a message.